İnsan Kaynakları

‘Hedeflerimize ulaşmamızda, bizleri başarıya taşıyan ana unsurların biride de çalışanlarımızdır. 24 ARALIK 2004 tarihinden bu yana, Eskişehir halkına verdiğimiz hizmetlerin her aşamasında müşteri memnuniyetine dayalı, tramvaylarla şehir içi yolcu taşımacılığında üstlendiğimiz rolü daha da ileriye taşımak ve geliştirmek, İnsan Kaynakları yaklaşımımızın özünü oluşturuyor.’
‘En gelişmiş teknolojiyi kullanabilen, enerjik, dayanışma ruhuna sahip, müşteri ve hizmet bilincinde olan, işe ve kuruma bağlı, sürekli öğrenme ve gelişme açık, ESTRAM A.Ş. de çalışmayı ayrıcalık sayan, kaliteli bir iş gücüyle ve bu iş gücünü yöneten aydın lider ve yöneticilerle çalışmaktan gurur duyuyoruz.’

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

ESTRAM A.Ş nin bilinci ve kültürünü’ korumak ve geliştirmek İnsan Kaynakları Politikamızın temel dayanağını oluşturmaktadır.
Bizimle birlikte olan tüm çalışanlarımızın önce ESTRAM A.Ş nin bir üyesi olduğunun bilincinde olmasını ve bununla gurur duymasını istiyoruz.
Çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğuna inanıyor, çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa ediyoruz. Bünyemize yetenekli ve başarılı kişileri kazandırmak ve gelişmelerine yardımcı olarak uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimsiyoruz.
İnsanların eşit olduğuna inanıyor ve iş yaşantımızda da bu ilkeyi uyguluyoruz. Çalışanlarımız arasında ırk, cinsiyet ve inanç farkı gibi bir ayrım ve değerlendirme yapmayarak, herkesin kendisini geliştirme fırsatı tanıyoruz.
İnsan Kaynaklarının tüm fonksiyonlarının yürütülmesinde çok titiz davranıyor, bu fonksiyonlarda çalışan arkadaşlarımızı sürekli geliştiriyoruz.

SEÇME VE YERLEŞTİRME

ESTRAM A.Ş. nin bünyesine katılacak kişilerin seçiminde, işin gerektirdiği niteliklere uygun, yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sistemi uyguluyoruz.
Şehir içi yolcu taşımacılığı hizmet sektöründe faaliyet gösteren ESTRAM A.Ş. nin İnsan Kaynakları ihtiyacı geniş bir yelpazede tanımlanabilir. Başvurular değerlendirilirken açılan pozisyonun gerektirdiği öğrenim, deneyim ve şartlar önemli olmakla birlikte, görüşmelerde değerlendirilen bireysel yetkinlikler de adayın seçiminde önemli rol oynamaktadır. Açılan pozisyona uygun adayın seçilmesi ve işe alınmasında objektif yöntemler kullanılır.
Adayların işletmemize şahsen başvuruda bulunabilecekleri gibi, genel başvurular için de info@estram.com.tr mail adresine özgeçmişlerini gönderebilirler. Tüm başvurular ESTRAM A.Ş. İnsan Kaynakları yetkilileri tarafından titizlikle incelenerek, en uygun pozisyonlar için değerlendirmeye alınır. İlgili dönemde açık bir pozisyon yoksa da adaylar genel mülakatlara davet edilebilir ve değerlendirme sonuçlarına göre yeni bir pozisyon oluştuğunda pozisyonuna göre bir değerlendirmeye tabi tutulabilirler.

STAJ OLANAKLARI

ESTRAM A.Ş. de Ticaret / Endüstri Meslek Lisesi ve Üniversite öğrencilerine staj olanağı sağlanır. Üniversite, Yüksekokul, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi gibi öğretim kurumlarında öğrenim gören ve staj yapmakla yükümlü öğrencilerden başarılı olanlarına, staj yapma olanağı vermek, staj sürecinde öğrencilerin performanslarını izlemek ve üstün performans gösteren öğrencileri, öğrenimleri sonunda, ESTRAM A.Ş. çatısı altında işletmemize kazandırmak, sistemin temel amacıdır.

ÜCRET POLİTİKASI

ESTRAM A.Ş. ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryolu-İş) arasında iki yılda bir toplu sözleşme görüşmeleri yapılmakta ve sözleşmede sağlanan anlaşma sonucuna göre belirlenen zam oranları ve sosyal haklar çalışanlarımıza verilmektedir. Bunun dışında sendikalı olmayan yönetim kademesi personeli için, pozisyon temelli politikası uygulanmakta olup, bu statüdeki personelin ücretleri enflasyon ve performansa bağlı olarak düzenlenmektedir.

ÜCRET DIŞI OLANAKLAR

ESTRAM A.Ş nin tüm çalışanları 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine uygun olarak işe alınmakta ve çalıştırılmaktadır.
İşletmemizde çalışan personelin ulaşımı, değişik güzergahlara konulan servislerle sağlanır. Servis tahsis edilemediği durumlarda ise işe geliş gidişlerini sağlamak amacı ile iki adet ESTRAM bileti verilir. Yemek hizmeti ise anlaşmalı firmalar tarafından sağlanmakta, yemek hizmeti sağlanamayan durumlarda ise personele yemek çeki verilmektedir.

EĞİTİM PROGRAMLARI

ESTRAM A.Ş. genelinde uygulanmak üzere tasarlanan Eğitim ve Gelişim Sisteminin amacı çalışanların, hem kendilerini hem de işlerini geliştirerek organizasyon üzerindeki katma değerlerini arttırmaktadır. Eğitim programları ile ESTRAM A.Ş. tüm çalışanlarına eğitim ve gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlanır. İşletmemiz bünyesinde düzenlenen eğitimlerin temel amacı; çalışanın halen yerine getirdiği görevle ilgili teknik bilgi ve beceri düzeyini arttırmak ve Kariyer görevinde ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bunun dışında, şirketlerimize yeni katılan personel, işe ve pozisyona göre planlanmış Oryantasyon programlarına alınmaktadır.