İdari Şema

Eskişehir kent içi raylı sistemini emniyetli, konforlu ve tam zamanlı şekilde işler tutmak için gerekli tüm süreçleri yönetmek. 

 Çalışma planları ile tutarlı, işletim talimatlarına uygun biçimde, yolculara emniyetli, güvenilir, verimli ve kesintisiz bir tramvay hizmeti sağlamak. 

 Sürücülerin, ilgili işletme talimatları, prosedürleri ve çalışma planları gerekliliklerine göre teknik ve işletimsel olarak tramvayları sürme yeterliliğine sahip olmalarını sağlamak, yaşanan kaza ve/veya olaylarda araştırma, inceleme ve hasar yönetimi süreçlerini yönetmek.

 Medya ile ilgili tüm iş ve ilişkileri yönetmek. Kurumsal anlamda gerek medyada gerekse ilgili ortamlarda iyi ve sağlıklı iletişim kurarak kurum markasını iyi bir biçimde temsil etmek.

Tramvayların emniyetli, güvenilir, etkili, verimli ve temiz olarak servise çıkmasını sağlamak için uygun mühendislik metotlarının kullanılmasına yönelik yönetim fonksiyonlarını yerine getirmek.

 Tramvayların ve Atölye Ekipmanlarının bakım - onarım faaliyetleri ve Günlük bakım programlarını sevk ve idare etmek, işin tanımlanmış teknik ve kalite standartlarına göre yapılmasını sağlamak.


 Sabit tesislerin güvenilir, verimli ve etkili bakım, onarım, yenileme aktivitelerinin mühendislik uygulamaları doğrultusunda yapılmasını yönetmek.

 Hat üzerinde bulunan ray, manuel makas mekanizması, makas dili-göbeği, kruvazmanların, durak üzeri kanopi ve diğer imalatların sürekli olarak kontrol, bakım ve onarımlarının sevk ve idaresini yapmak.Depo sahasında bulunan ısıtma sistemi, su deposu, yangın sistemi, kompresör dairesi ekipmanlarının sürekli olarak kontrol, bakım ve onarımlarının sevk ve idaresini yapmak.

 Trafo Merkezleri ve SCADA sistemi ile Katener sisteminin bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek, idare etmek ve koordine etmek. 

 Rutin muayene programları da dahil olmak üzere sinyalizasyon, baz istasyonları ve telsizlerin yıllık bakım planlarını yapmak ve teknik muayeneleri ve yapılan işleri yönlendirmek.

 Şirket bünyesin bulunan ya da aday olan; tüm insan kaynağının seçilme ve yerleştirme dahil, kuruma en verimli olacak şekilde yönetilip yönlendirilmesinden sorumludur.

 Şirket bünyesinde bulunan; tüm insan kaynağının işe giriş ve çıkış süreçlerini yöneterek, özlük hakları doğrultusunda ücretlendirme işleminden sorumludur.

 Bilgi teknolojileri kapsamında, bilişim ve elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin düzenlemeler yapmak, gerekli hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak. 

 ESTRAM İşletmesinin yönetim bilgi gereksinimleri için donanım ve yazılımı belirlemek, ağ yöneticisi olarak görev yapmak bilgi işlem personelini yöneterek bilgi işlem stratejilerinin araştırılma ve uygulanmasını sağlamakla sorumludur.

 Eskişehir toplu taşıma hizmetinde kullanılan elektronik ücret toplama sisteminin,  yazılımsal ve donanımsal olarak bakım, onarım faaliyetlerini yürütmek suretiyle, sistemi kesintisiz olarak çalışır vaziyette tutmak.

 Akıllı Bilet Sistemiyle ilgili; akıllı kartların teslimini en kısa zamanda gerçekleştirmek, vatandaşlarımızın soru ve sorunlarına çözüm üreterek güler yüzlü ve kaliteli hizmet sunmak.

İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli araç-gereç, yedek parça, malzeme ve hizmetlerin ilgili kanunlar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı satınalma, tedarikçi, depo ve stoklama süreçlerini yönetmek.

 Ambarlara gelen hammadde, yarı mamul, mamul veya yardımcı malzemelerin miktar kontrolünü yapan, ilgili yerlere taşıma ve kayıtlarının tutulmasını sağlayan, ambar istif ve stok işlemlerinin yürütülmesini, bakım ve üretim hattına gerekli malzemelerin yüklenmesini ve malzeme açısından bakımda aksama olmaması için gerekli faaliyetleri yürüten kişidir.


 İşletmenin mali işlerini yürütme, koordine etme ve takip etmekten sorumludur.

Otobüs şoförlerinin çalışma ve disiplin süreçlerinin kontrol ve takibini yapmak.