Politikalarımız

 

Entegre Yönetim Sistemi Politikası


     ESTRAM faaliyetleri ile ilişkili olan yolcular, çalışanlar, tedarikçiler, ziyaretçiler ve hatlar ile temas halinde olan insanlara emniyetli, konforlu, temiz, ekonomik ve planlamaya uygun toplu taşımacılık hizmeti sunmak amacına yönelik olarak;

 • Yolcu beklentilerini karşılayarak memnuniyetlerini sürekli kılmak,
 • Hizmet kalitemizden ödün vermeden maliyetlerimizi azaltmak, verimliliğimizi artırmak,
 • Yasal ve diğer şartları minimum şartlar kabul ederek yerine getirmek,
 • Entegre yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Entegre Yönetim Sistemimizi sürekliliği için bilgi, insan kaynağı, teknoloji ve mali kaynakları sağlamak,
 • Tüm çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeyini geliştirmek için eğitimler düzenlemek,
 • Tedarikçiler ile karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışmak,
 • Hedeflere ulaşmamızı etkileyen risk ve fırsatlarımızı yönetmek,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak,
 • Yolcu, çalışan, tedarikçi, ziyaretçi ve hatlar ile temas halinde olan insanların yaralanma ve sağlığının bozulmasının önlemek için emniyet tedbirlerini almak,
 • Çalışanlarımızın/temsilcilerinin fikirlerini almak ve katılımını sağlamak,
 • Çevreye duyarlı bir kuruluş olmak.


Taahhüt eder.